REGULAMIN KONKURSU

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Forparrot – wygraj HULAK”
 2. Organizatorem Konkursu jest BLUE STAR Damian Jagodda, ul. Ogrodowa 4, 87-162 Lubicz Dolny (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator .
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebook-owym https://bit.ly/3EiC3eV
 5. Konkurs trwa do 07.11.2021r. i do tego czasu można przesyłać odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 6. Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane na profilu Facebookowym w dniu 09.11.2021r.
 7. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
 8. Na zgłoszenie się zwycięzcy czekamy do 3 dni od momentu ogłoszenia wyników, w tym czasie proszę napisać do nas przez Messenger w wiadomości prywatnej, w razie braku kontaktu ze zwycięzcą ogłoszony zostanie nowy zwycięzca.
 • 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 3. b) nie jest pracownikiem Organizatora
 4. c) nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora.
 • 3 NAGRODY
 1. Nagrodami w Konkursie są:
 • Hulak z wkładem i zestawem do montażu
 • Pręt na owoce i warzywa ze stali nierdzewnej z gryzakami
 • Kupon rabatowy o wartości 30,00 zł do wykorzystania w sklepie www.forparrot.pl
 1. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, którzy w czasie trwania konkursu:

–  pod postem konkursowym umieszczą w swoim komentarzu odpowiedź na pytanie: jaka jest ulubiona zabawa Twojej Papugi?

– polubią stronę Forparrot

– udostępnią post konkursowy i zaproszą znajomych do udziału w konkursie (poprzez oznaczenie minimum trzech osób w komentarzu)

– zostaną wybrani przez komisję konkursową za najlepszą odpowiedź

 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook dnia 02.11.2021r.
 3. W myśl niniejszego regulaminu, Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu prowadzonego przez Organizatora.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 • 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu imienia i numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody w siedzibie Organizatora, lub danych adresowych w przypadku wysyłki nagrody.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptację niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych przez Uczestnika danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu oraz wydania nagród.
 3. Uczestnikom przysługują wszelkie prawa względem swoich danych osobowych, zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym. Dane Uczestników pozostaną w bazie Organizatora przez czas niezbędny dla dokonania wszystkich procedur konkursowych, wraz z ewentualnym postępowaniem odwoławczym, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od dnia zakończenia konkursu.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.